TƯỞNG NIỆM TÌNH CHÚA
Sr. Trầm Hương


ĐK. Đây thánh giá Chúa đứng hiên ngang bao dung giữa đỉnh đồi, con tưởng niệm tình yêu Chúa. Vòng tay Chúa đã mở rộng bao trùm thế hệ này. Ôi dòng máu tuôn trào! Chảy tự ngàn đời chảy dọc đồi cao qua ngàn thung lũng. Ôi! Những giọt máu hồng đổ xuống cứu chuộc đời con.

1/ Tựa như lễ tiến buổi ban chiều. Âm thầm trọn đời ước một điều: Từ nay Chúa là nguồn lẽ sống. Ân thiêng dìu dắt hồn tin yêu.

2/ Nguyện cho đời con chảy máu điều. Mỗi ngày một giọt chảy thật nhiều. Để con sống trọn đời tận hiến. Trong khuôn lũy cấm thật cô liêu.