MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Sr. Trầm Hương


ĐK. Diệu vời như ánh trăng và rực rỡ như vầng thái dương. Ôi Maria Mẹ Thiên Chúa! Là máng xối ơn Trời cho thế nhân bao đời. Con tôn vinh Mẹ, ca khen danh Mẹ, vì nhờ Mẹ mà Chúa Giêsu đã xuống thế ở cùng chúng con.

1/ Maria ngày đêm con vẫn một niềm, một niềm xác tín: Mẹ là Hiền Mẫu của con! Và mãi mãi con sẽ là đứa con ngoan của Mẹ thôi.

2/ Maria ngày đêm con vẫn mong chờ: ngày về cõi phúc cùng Mẹ vang tiếng ngợi khen. Mùa xuân ấy không bao giờ vút bay theo giòng thời gian.

3/ Maria ngày đêm con nhắc tên Mẹ, biển đời vỗ sóng gọi tình Mẹ giữa đại dương. Và mãi mãi trông lên Mẹ: Ánh sao mai dọi trời đêm.