LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 5
Lm. Phong Trần

1/ Đầu xuân nguyện cầu tâm tư sâu lắng con dâng lên Chúa, xin dâng lên Chúa ngàn lời tạ ơn. Hồi tâm nhìn lại cuộc sống năm qua, ân phúc dư tràn, tình Chúa chứa chan. Chúa đã giữ gìn con trọn một năm qua.

ĐK. Con xin tạ ơn, tình yêu Thiên Chúa đã thương con. Con xin tạ ơn tạ ơn Thiên Chúa suốt cuộc đời. Con xin ngợi ca, ngợi ca Danh Chúa mãi không thôi. Đến muôn muôn đời con mãi ca khen tình yêu Thiên Chúa đã yêu con.

2/ Tình Chúa nhiệm mầu bao la bát ngát, yêu con tha thiết ban muôn ân phúc từng ngày đời con. Nguyện xin đồng hành nhịp bước bên con, xin Chúa dắt dìu và hướng dẫn con, dẫu bao thăng trầm xin trọn vẹn an vui.

3/ Một năm nhìn lại bao nhiêu gian khó, từng ngày trôi qua bao nhiêu day dứt, bây giờ vẫn bình an. Tạ ơn một đời, tình Chúa yêu thương từng phút trong đời, từng phút đỡ nâng. Chúa đã giữ gìn con trọn một năm qua.