LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 4
Lm. Phong Trần


1/ Mùa xuân đã về Chúa ơi, con dâng lên lời nguyện ước, con dâng lên những tâm tình, tâm tình tạ ơn thiết tha, tâm tình tạ ơn khấn xin. Là một năm qua Chúa đã yêu thương hộ phù Chúa đã yêu thương giữ gìn, giữ gìn che chở đời con luôn, giữ gìn con được bình an.
Tạ ơn Thiên Chúa một năm qua ân phúc chan hòa, một năm qua Chúa thương chở che. Nguyện dâng lên Chúa mùa xuân này và dâng lên Chúa một năm mới mong ước đẹp tươi.

2/ Đời con dãi dầu tháng năm, bao nhiêu ưu sầu cuộc sống, bao nhiêu lo lắng kiếp người xin được tựa nương Chúa thôi, xin Ngài dủ thương Chúa ơi. Đường đời xa xôi xin Chúa yêu thương giữ gìn, xin Chúa yêu thương dắt dìu, dắt dìu con vượt ngàn nghy nan, sớm chiều con được bình an.
Tạ ơn Thiên Chúa một năm qua ân phúc chan hòa, một năm qua Chúa thương chở che. Nguyện dâng lên Chúa mùa xuân này và dâng lên Chúa một năm mới mong ước đẹp tươi.

3/ Mùa xuân thắm đượm mến thương, hoa mai hoa đào rực rỡ, yêu thương con cháu sum họp dâng lời tạ ơn khấn xin dâng Ngài một năm mới này. Nhiều người xa quê, xuân đến xuân đi không về, bao nhớ nhung trong tâm hồn, xin Ngài an ủi và yêu thương, xin Ngài vỗ về yêu thương.
Nguyện dâng lên Chúa người xa quê năm mới không về, người xa quê sống xa người thân. Và dâng lên Chúa mẹ cha hiền ở quê trông ngóng từng giây phút mong sớm gặp con.