LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 3
Lm. Phong Trần

1/ Xuân yêu thương đã về trên quê hương, cánh mai vàng rộn ràng khắp muôn phương. Con dâng Chúa mùa xuân bao ước mơ, bao hy vọng nguyện xin Chúa thương chúc lành. Bao yêu thương đong đầy con dâng lên, với tâm tình nguyện cầu Chúa thương ban, cho năm mới bình an, luôn sống vui, luôn trông cậy phó thác và tin yêu.

ĐK. Nguyện xin dâng lên Chúa mùa xuân, nguyện cầu bình an cho một năm mới. Nguyện dâng, dâng lên Chúa mùa xuân, dâng muôn tâm tình cậy trông và phó thác. Nguyện xin, xin Thiên Chúa dìu đưa, đồng hành cùng con trong một năm mới. Nguyện xin Chúa xuống muôn hồng ân, ban muôn ơn lành, gìn giữ con bình an.

2/ Như xuân tươi, xuân đẹp xuân yêu thương, muôn tâm tình nguyện cầu kính dâng lên. Con dâng Chúa mùa xuân bao thắm tươi, xin dâng Ngài một năm mới với bao hy vọng. Xin yêu thương chúc lành cho muôn dân, cho muôn nhà thuận hòa mãi an khang, mou6n dân nước bình an luôn sống vui, muôn dân tộc gắn bó và yêu thương.