HƯƠNG TÌNH THÁNH GIÁ
Sr. Têrêsa


1/ Bước đường theo Chúa, lối đi in hình thập giá, thập giá nở hoa, khi có Chúa ngự trên Thánh giá, Ngài dắt dìu con từng bước trên con đường dài, vác con trên vai, vượt qua nẻo đường chông gai.

ĐK: Chúa đưa con vào khung trời tình yêu, chiêm ngắm bao điều huyền nhiệm cao siêu. Nhìn lên Thánh giá mơ ước một điều được mãi thuộc về, thuộc về Chúa thôi.

2/ Ngước nhìn lên Chúa hiến dâng tim hồng thao thức, lạy Chúa của con, con ước muốn thuộc trọn về Chúa, từng phút đời con chỉ muốn sống cho riêng Ngài, sáng tươi ban mai, chiều tối thắm đẹp tương lai.

3/ Chúa là lẽ sống, trí tâm một lòng cậy trông, Ngài vẫn ở bên khi bóng tối phủ đầy muôn lối, Ngài vẫn ở bên, dõi mắt theo con không rời, thấy con đơn côi, Ngài đến dỗ dành không ngơi.