RƯỢU NHO BÁNH MIẾN
Tác giả: Lm Nguyễn Duy

ĐK: Rượu nho bánh miến con dâng về dâng về Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn dư tràn những hồng ân.

1/ Con xin dâng lên tình yêu thiết tha cùng muôn tiếng ca. Ghi trong tâm tư ngàn muôn ước mơ cùng năm tháng qua.

2/ Con xin dâng lên này thân xác con nhiều khi yếu đau. Xin thương ban ơn để năm tháng sau được thêm sức hơn

3/ Con xin dâng lên niềm tin sắt son vượt qua khó nguy. Khi con an vui hoặc khi đắng cay được yêu Chúa thôi