ĐI VÀO THƯƠNG TÍCH DẤU CHÂN
Sr. Têrêsa

1. Nhìn Chúa vòng gai cuốn trên đầu, bao roi đòn làm nát thịt xương, ngọn roi kia sao quá bạo tàn, làm thân Chúa tôi phải nát tan.

ĐK. Con xin quay về sám hối ăn năn lỗi lầm. Bao tội con Chúa mang vào mình mà đưa lên thập giá. Con xin thông phần từng thương tích dấu đinh. Đóng đinh đời mình để cùng Chúa sống lại hiển vinh.

2. Dòng máu trào tuôn thấm châu lệ, bao khinh thường phỉ báng cười chê. Hỡi nhân gian sao ngươi quá tồi tệ, tội ngươi xấu xa, thật gớm ghê.

3. Nguyện ước được theo Chúa đến cùng, xin đi vào từng bước Ngài đi. Nhịp tim con rung lên tiếng tơ lòng được nên giống Đấng chịu đóng đinh.