Yêu thương
Sr. Têrêsa

1. Con sẽ được yêu và con sẽ yêu, yêu Chúa và yêu mọi người. Yêu Chúa là Cha, yêu người như Chúa, yêu người lỡ bước lầm than.

ĐK. Yêu thương là tha thứ, hy sinh luôn biết quên mình. Yêu thương là vâng giữ, thi hành luật Chúa đã ban. Yêu thương là dâng hiến, trao ban, chia sớt vui buồn. Yêu thương là mong muốn ơn lành cho người yêu sống vui.

2. Dâng Chúa tình yêu này muôn cánh hoa thơm ngát tình yêu nồng nàn. Dâng Chúa tình yêu cung đàn réo rắt tâm tình nhỏ bé Ngài ơi.

3. Thang máy tình yêu để con bước lên theo Chúa là Chúa của con. Đó chính là tay hai bàn tay Chúa đêm ngày Ngài dắt dìu con.