YÊU NHƯ GIÊSU
Sr. Têrêsa

1. Yêu như Giê-su, luôn luôn bao dung, thứ tha lỗi lầm. Yêu như Giê-su, luôn luôn cho đi, tình yêu trao hiến. Yêu như Giê-su, luôn luôn yêu thương, ủ ấp vỗ về. Yêu như Giê-su, là mong muốn người yêu được sống vui.

ĐK. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.

2. Yêu như Giê-su, luôn luôn khiêm nhu, chứa chan ân tình. Yêu như Giê-su,luôn luôn trao ban, tình yêu cao quý. Yêu như Giê-su, giang tay ôm con, đỡ nâng con lên. Yêu như Giê-su, là ban phát tình yêu từ trái tim.

3. Con yêu Giê-su, nên con noi gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giê-su, nên con vui tươi dù đời giông tố. Con yêu Giê-su, nên con ghi tâm điều răn Chúa dạy. Con yêu Giê-su, nên con quyết thực thi trọn chữ yêu.