MỪNG KÍNH THÁNH AUGUSTINO
Lm. Phong Trần


1/ Hân hoan mừng kính Thánh Augustino. Đoàn con kính nhớ Thánh Nhân Giám Mục Thành Híp-pô. Một lần trở về là trọn vẹn vĩnh viễn, khao khát đêm ngày chỉ tìm kiếm Thiên Chúa mà thôi

ĐK. Này đoàn con đến xin Thánh Nhân cầu bầu, một lòng tin yêu noi gương Thánh Nhân ngày xưa. Một lần trở về mặc lấy Chúa Ki-tô là trọn một đời yêu mến Chúa hết lòng

2/ Con luôn cầu khấn Thánh Augustino. Nguyện xin giúp sức chúng con dưới trần nhiều khó nguy. Nguyện Người cầu bầu nguyện xin thương nâng đỡ xin giúp bao người còn lạc lối chưa biết đường về

3/ Xin thương dìu dắt chúng con giữa cuộc đời, để con biết sống giống Thánh Nhân mãi hoài tìm Chúa thôi. Và nguyện một đời là lời ca dâng Chúa luôn sống khiêm nhường để gần Chúa, nên Thánh từng ngày

4/ Con xin cùng với Thánh Augustino. Nguyện dâng tiến Chúa khúc ca cảm tạ và mến yêu. Tình Ngài nhiệm mầu và bao la bát ngát, luôn mãi kiên trì và thành tín, yêu mãi chẳng nguôi.