TÂM TÌNH VỚI CHÚA
Lm. Phong Trần

1. Ngồi một mình tâm tình với Chúa, thưa cùng Người sao nước mắt con rơi. Giọt lệ sầu cho đời lắm chơi vơi, cho phận con niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi Người sao nước mắt con rơi. Giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền. Giọt nước mắt ru đời lắm truân chuyên.

ĐK. Chúa hỡi! Xin xót thương, bao dung, thứ tha tội con. Chúa hỡi! Xin xót thương những phận người còn đang chênh vênh. Chúa hỡi! Xin đỡ nâng những ai đang sống trong lầm than. Chúa hỡi! Xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau.

2. Ngồi một mình tâm tình với Chúa, con hỏi Người sao Chúa quá yêu con. Và hỏi Người sao Người chết cho con, thân phận con nào đâu có là chi. Ngồi một mình an bình bên Chúa, dâng cuộc đời dâng hết những thương đau, và cay đắng nơi tha nhân khổ sầu, và chua xót nơi người mất tin yêu.