THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO
Lm. Phong Trần

ĐK. Từng bàn tay, từng viên đá ném xuống. Thánh Stêphanô phó tế, vị Thánh Tử Đạo đầu tiên. Mắt đăm đăm nhìn trời, hướng về quê hương tuyệt vời. Miệng thân thưa: “Lạy Thiên Chúa! Xin nhận lấy hồn con”

1/ Chúng con ca mừng, ca mừng Thánh Stê-pha-nô. Trung kiên ngoan cường làm chứng cho Chúa Ki-tô. Xin thương cầu bầu, cầu Chúa cho đoàn chúng con, giữa chốn gian trần, niềm tin luôn sắt son, sống một đời chứng nhân

2/ Chúng con dâng lời, ca mừng Thánh nhân về trời, ngày trên thiên đình hướng nhan Thiên Chúa uy linh. Xin thương cầu bầu, cầu Chúa cho đoàn chúng con biết sống an hòa, tim bao dung thứ tha, sống một đời mến yêu

3/ Chúng con dâng lời, cảm tạ Chúa yêu loài người, mãi mãi ca ngợi tình yêu Thiên Chúa bao la, ban cho nhân loại, một mẫu gương đời chứng nhân, hy sinh quên mình, dù oan khiên vẫn luôn chấp nhận vì đức tin.