YÊU
Sr. Têrêsa


1. Tình yêu không hy sinh là tình yêu giả dối. Hy sinh không yêu thương, hy sinh thừa đó thôi. Tình yêu luôn cho đi không chỉ trên đôi môi. Tình yêu luôn cho đi trong chính trái tim tôi.

ĐK. Yêu là hiến thân xóa mình ra không. Yêu là hiến thân không màng danh vọng. Yêu là muốn nên như Chúa hiến Thân Mình. Yêu là đóng đinh như Chúa trên thập hình.

2. Tình yêu luôn bao dung, vì tình yêu là thế. Yêu thương, yêu nhưng không, dẫu cho đời chối chê. Tình yêu luôn an vui mãi đẹp như hoa tươi, dù cho bao chơi vơi, vẫn thắm nét môi cười.

3. Tình yêu luôn trông mong người mình yêu hạnh phúc, luôn mang trong tâm tư bao vui buồn sớt chia. Tình yêu không ghen tương, không dành cho riêng ta. Tình yêu không phôi pha, không ý tưởng gian tà.