TÌNH YÊU
Sr. Têrêsa

ĐK. Tình yêu niềm hạnh phúc của người hiến trao. Tình yêu đưa bước tâm hồn luôn dâng cao. Tín thác không nghi nan, không hỏi tại sao? Luôn luôn tin tình Chúa dạt dào biết bao.

1. Tình yêu luôn song hành hai tiếng hy sinh. Như xưa vì tình yêu Chúa đã hiến mình, giang tay cứu thế, chịu đời đóng đinh, đưa nhân loại tìm về nguồn suối an bình.

2. Tình yêu luôn mong được xóa mình ra không. Trái tim hằng luôn thao thức, tâm tư khát vọng thuộc về Chúa, chính là tất cả ước mong, như nai kia mong tìm đến mạch nước trong.