MẤT
Sr. Têrêsa

1. Mất, mất đi người thân, lòng ta ôi buồn sầu. Mất tiền tài danh vọng, đời ta nếm mùi khổ đau. Mất, mất đi ân tình, bị đời coi khinh, ôi quá đớn đau. Mất, mất tất cả, Chúa ơi! Nguyện thương xót con.

ĐK. Nhìn lên Nhan Chúa, Đấng chịu đóng đinh, chết treo thập hình. Vì ai! Chúa giang tay, hy sinh mất đi chính mình. Xin cho con vui tươi đón nhận hy sinh, mất tất cả, chết đi chính mình để được Thiên Chúa hạnh phúc an bình.

2. Dám mất đi bản thân, lòng ta hết lụy phiền. Mất cậy dựa thê trần, lòng ta sẽ được bình yên. Mất, mất đi chính mình vì tình yêu Chúa, Thiên Chúa yêu thương. Mất đi chính mình, Chúa ban hạnh phúc chứa chan.

3. Mất, thoát khỏi tật hư, được ơn phúc đầy dư. Mất giận hờn, ghen tị, lòng ta sẽ tràn niềm vui. Dám chết đi chính mình để được Thiên Chúa vinh phúc muôn đời. Dám mất chính mình, chết đi để được Nước Trời.