KHUÔN MẶT CHÚA
Sr. Têrêsa

ĐK. Ai không yêu thương là chưa thuộc về Chúa. Ai sống yêu thương làm sáng lên khuôn mặt Ngài. Tâm tư cưu mang, khắc sâu hình bóng Ngài. Mãi mãi thuộc về tình yêu là Thiên Chúa.

1. Yêu thương thêm hương nếu khiêm nhường. Yêu thương một lòng mến phi thường. Nồng thắm như cánh hoa thơm hương. Làm sáng lên khuôn mặt Chúa tình thương.

2. Giê-su con khao khát yêu hoài, con mong là hình bóng của Ngài. Tỏa sáng ân tình của Giê-su. Là chứng nhân khuôn mặt Chúa tình thương.

3. Dương gian con mơ ước một điều, luôn yêu, yêu mến Chúa thật nhiều. Nguyện ước con thuộc về Giê-su. Tỏa sáng lên khuôn mặt Chúa tình thương.