LẠY MẸ LA VANG
Lm. Ân Đức

1/ Lạy Mẹ La Vang trong lúc hân hoan con hát dâng Mẹ. Lời chào A-ve thiên sứ ngày xưa cung kính nghiêng chào: A-ve điệp khúc ngọt ngào. A-ve ân tình thánh nhiệm mầu nay đã khởi đầu công trình Nhập Thể, Mẹ đã dịu dàng đáp lời: Xin Vâng! Mẹ cất tiếng hoan ca reo mừng, việc của Chúa bao nhiêu lạ lùng. Nhân loại muôn đời khen Mẹ diễm phúc.

ĐK. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời Mẹ thật đáng ca tụng muôn đời, danh Mẹ chói ngời rực rỡ dưới thế trần và trên thiên quốc. Khắp dân Việt mừng vui rập tiếng hoan ca Mẹ Chúa Thiên Đình. Đây khung trời linh địa La Vang Mẹ ban phúc lành bình an.

2/ Lạy Mẹ La Vang trong lúc gian nan con đến bên Mẹ. Bệnh tật miên man hay những khổ đau thân xác tình thần. A-ve điệp khúc tuyệt vời. A-ve nhớ Mẹ đã một đời: ai hiểu khổ đau của Mẹ Sầu Bi, hiến tế cùng Con trên đỉnh Can-vê. Nguyện Mẹ đoái thương con kêu cầu, Mẹ cứu giúp qua cơn hiểm nghèo. Danh hiệu cao vời: Mẹ Hằng Cứu Giúp

3/ Lạy Mẹ La Vang trong lúc lâm chung con hướng lên Mẹ. Một đời con luôn phó thác cậy trông không ngớt dâng lời: A-ve điệp khúc êm đềm. A-ve ôi trìu mến Mẹ hiền, giây phút cuộc đời con lìa cõi thế, con muốn mở miệng dâng lời: A-ve Mẹ rất thánh con trao dâng Mẹ, hồn và xác con trong tay Mẹ. Ôi Mẹ Nhân Lành xin đừng quên con.