GIAI ĐIỆU HẠNH PHÚC
Lm. Ân Đức

ĐK. Hãy hát cùng tôi muôn lời tán dương, cảm mến tình Cha muôn vàn xót thương. Đời tôi chứa chan hồng phúc đầy tràn, đời tôi hát câu tình ca dịu dàng. Vì yêu Chúa tạo thành tôi, Chúa kêu gọi tôi hiến thân cho tình yêu. Vì yêu Chúa đã chọn tôi, Chúa đã cùng tôi kết giao muôn đời.

1. Hạnh phúc ôi hạnh phúc ai được gọi làm môn đệ Chúa. Hạnh phúc ôi hạnh phúc ai một lòng theo Chúa trung kiên.

2. Hạnh phúc ôi hạnh phúc Chúa đã chọn phận con hèn yếu. Hạnh phúc ôi hạnh phúc con linh mục của Chúa Ki-tô.

3. Hạnh phúc ôi hạnh phúc con linh mục hồng ân của Chúa. Hạnh phúc ôi hạnh phúc con xin làm tôi tớ khiêm nhu.