ĐỜI CON LÀ MỘT BÀI CA
Lm. Ân Đức

ĐK. Đời con là một bài ca ngợi khen danh Chúa tạ ơn Thiên Chúa. Xin dâng lên Người tiếng khóc tiếng cười. Xin dâng lên Người cuộc sống bao nhiêu buồn vui. Đời con là một bài ca dệt bằng ân phúc tình yêu Thiên Chúa. Xin cho danh Người luôn luôn sáng ngời. Xin cho con thành một khúc hoan ca tuyệt vời.

1/ Đời con là một nụ hoa, một nụ hoa đơn sơ sẽ có khi tàn qua. Đời con như hương trầm bay, nhẹ nhàng bay lên cao trước nhan Cha từng ngày.

2/ Đời con nhạc thơ trìu mến, nồng nàn và du dương dẫu gian nan còn vương. Đời con dư âm đầy vơi, một trời nhiều mưa rơi lắm tâm tư phận người.