CON CÓ LÀ CHI
Lm. Ân Đức

1. Con có là chi cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Con có là chi cũng là Chúa ban tất cả. Này là con đây Chúa tác thành nên, hạt bụi hư vô Chúa đã gọi tên, mong manh thân phận mỏng dòn và yếu đuối. Mọn hèn như con tội lỗi như con nào chi xứng đáng, để Chúa thương dường ấy gọi con giữa trần đời, chọn con giữa muôn người, con trở thành linh mục của Chúa.

ĐK: Xin tôn vinh chúc tụng tình thương của Chúa hiển vinh. Xin tán dương tôn thờ quyền năng chí ái cực linh. Trên con muôn lạ lùng việc Chúa khôn vời khôn ví. Chúa ơi! Nói sao cho vừa tình yêu Chúa nhiệm mầu thánh thiêng.

2. Con có gì đâu để mà tự hào kiêu hãnh. Con có gì đâu để mà dám khoe khoang mình. Mọi sự nơi con do Chúa mà thôi, nhận được nhưng không nơi Chúa mà thôi. Con mang nơi mình xác phàm là yếu đuối. Bình sành mong manh được Ngài trao ban hồng ân cao quý, để tôn vinh tình Chúa quyền năng Chúa cao vời, dùng con kiếp con người, con linh mục, linh mục của Chúa.

3. Con lấy gì đây để mà tạ ơn Thiên Chúa. Con lấy gì đây đáp đền biết bao ân tình. Này đời con đây xin Chúa dùng con, dù là hư không tay trắng nghèo trơn, con luôn tin rằng: tất cả là ơn Chúa. Đời con quá khứ hiện tại tương lai ở trong tay Chúa, được Chúa thương dìu dắt, chở che với giữ gìn, nặng mang mối nghĩa tình, con linh mục, linh mục của Chúa.