LỜI NGỢI CA

ĐK. Muôn đời con ngợi ca tình Chúa thật bao la. Muôn đời con ngợi ca tình Chúa thật hải hà. Yêu thương con hôm nay và yêu thương con hôm mai tình yêu như men say nồng cháy. Nâng niu trên đôi tay dìu con qua muôn chông gai hồng ân Cha ban hôm nay quá cao vời.

1/ Gọi tên con giữa trời hồng ân, rồi nâng con lên bạn tâm phúc. Ngài yêu con tình yêu thương vĩnh viễn, tháng năm qua hồng phúc tuôn tràn.

2/ Ngài đưa con trên đường hồng ân, dìu con đi trên đường ân phúc. Để hôm nay đời con nên chứng tá, Chúa yêu con hạnh phúc chan hòa.

3/ Nguyện dâng lên tấm lòng thủy chung, nguyện trung kiên sống đời thánh hiến. để hôm nay và mai sau mãi mãi, Chúa yêu con hạnh phúc muôn trùng.

4/ Từ tim con dâng lời tạ ơn, từ môi con vang lời cảm mến. Ngợi khen Cha tình cao hơn núi Thái. Xuống trên con hồng phúc dư đầy.