CON ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG
Lm. Ân Đức

ĐK. Đời con đã được Chúa thương, tình thương xiết bao lạ lùng, trên phận hèn tôi tớ, trên phận người lữ thứ. Tình yêu Chúa là khúc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà. Được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủi an duy nhất mà thôi.

1/ Tim con reo vui hoan lạc trong tình Ngài hương thơm ngát trong từng lời ca tiếng hát. Này nỗi niềm con cám ơn vạn lời, tình Chúa còn luôn tín trung tuyệt vời. Ôi tình nhiệm mầu tình nhưng không thánh danh Ngài cao trọng quyền năng.

2/ Miên man khúc ca ân tình Chúa như mẹ hiền chăm sóc vỗ về đời con thao thức. Hồng phúc đời con Chúa thương gọi mời, được Chúa chọn riêng hiến dâng trọn đời. Sống tình hiệp thông cùng Giêsu con linh mục, linh mục của Chúa.

3/ Con không cô đơn theo Ngài dẫu đường gập ghềnh sỏi đá, dẫu đời còn mang thánh giá. Từng lúc đời con Chúa luôn đồng hành, trìu mến ủi an mỗi khi nhọc nhằn. Ước nguyện chặng đường con bước tới con trông cậy nơi Ngài mà thôi.