MẶT TRỜI CÓ MỘT TRÊN ĐỜI
Sr. Têrêsa

ĐK. Chúa là mặt trời công chính, tỏa chiếu ánh sáng quang minh. Chúa chính là mặt trời công chính, dẫn bước con đi trong ân tình. Tâm tư an bình, hướng về Chúa không ngơi, như hoa xinh tươi, nghiêng mình đón mặt trời.

1. Trái đất xoay quanh ánh mặt trời. Tình Chúa yêu con, ủ ấp con mãi không rời. Con là hư vô, Chúa hằng hữu muôn đơi. Thân con yếu hèn, có Chúa là Đấng tuyệt vơi.

2. Trần thế đâu có hai mặt trời. Đừng mải mê đi tìm sáng danh ta. Mây mù hư danh che khuất ánh mặt trời. Mây mù hư danh che lấp ánh mặt trời.