BÀI CA CHÚC TỤNG
Nguyên Kha


1. Đồng lúa chín thơm hương ngạt ngào, dâng lên Chúa hoa quả bốn mùa.

ĐK Cùng dâng lên Chúa với rượu bánh tinh tuyền. Cùng dâng lên Chúa bao mộng ước trong đời! Chúc tụng Chúa là Chúa Tể càn khôn! Chúc tụng Chúa tới muôn đời miên viễn! Chúc tụng Chúa tới muôn muôn vạn đại! Lời chúc tụng vang mãi tận thiên thu!

2. Mùa Xuân Mới hoa Xuân rực trời, Hương Xuân ngất ngây cả đất trời.

3. Ngày Xuân Mới dâng Cha cuộc đời, dâng lên Chúa trót cả tháng ngày.

4. Ngày mơ ước tim thơ rộn ràng, say sưa ngất ngây cả cõi lòng!

5. Ngày tăm tối tâm tư nghẹn ngào, lo âu ngất cao, lệ tuôn trào!