TIẾN VÀO NHÀ CHÚA
Phanxicô

ĐK. Tiến (i i) vào nhà Chúa chiều nay là, tiến (i i) vào nhà Chúa chiều nay. Tiến (i) vào, tiến vào hạnh phúc đắm say. Là tiến vào, tiến vào hạnh phúc mê say.

1. Hoa tươi ngát thơm trên tay nữ tỳ Chúa. Nụ cười thắm nở trên môi đức lang quân. Trước đền xin tỏ ái ân, có Trời (mà) chứng giám, ngại ngần gì đâu, ngại ngần gì đâu.

2. Ơn thiêng dẫn đưa cho uyên ương hẹn ước, tình Trời nhắn gửi cho ai biết thương ai. Trước đền đôi trẻ sánh vai, xin Trời (mà) thương đoái, an bài ngày mai, an bài ngày mai.

3. Trăm năm khắc ghi trong đôi tim vàng đá. Một chiều ước hẹn nên duyên suốt mai sau. Bốn mùa loan phượng có nhau, mưa rừng (mà) sương núi tươi màu thủy chung, tươi màu thủy chung.