CÙNG TIẾN DÂNG 2
Phanxicô

1. Cùng tiến dâng lên Chúa từ nhân của lễ này, với rượu nồng, bánh trắng bao tình yêu, với rượu nồng, bánh trắng bao tình yêu.

ĐK. Xin Cha thương đoái của lễ này, và xin Cha thương che chở tháng ngày.

2. Cùng tiến dâng lên Chúa từ nhân cuộc sống này, chúng con là lữ khách trên đường xa,
Ước mong về nương náu bên lòng Cha.

3. Cùng tiến dâng lên Chúa từ nhân cả bốn mùa, những giọt buồn nước mắt khi lầm than,
Những nụ cười tươi thắm khi bình an.