HÃY THẮP LÊN TRONG CON
Ngọc Linh

ĐK: Lạy Chúa, hãy thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu ngọn lửa tình yêu lửa tình yêu Chúa. Lạy Chúa, hãy thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu ngọn lửa tình yêu lửa yêu thương mọi người.

1. Xin cho con ngọn lửa trái tim Chúa, để con yêu thương để con yêu thương suốt cả cuộc đời. Xin cho con lưỡi lửa Ngài ơi, để con ra đi loan tin cứu độ cho người mọi nơi.

2. Xin cho con ngọn lửa trái tim Chúa, để thân con đây để thân con đây ấm lại từng ngày. Xin cho con tấm lòng thẳng ngay để trong gian truân con luôn vững vàng theo đường Ngài đi.

3. Xin cho con ngọn lửa trái tim Chúa để con an vui để con an vui sống ở nhà Ngài. Xin cho con suốt đời thành tâm, hằng luôn trung trinh dâng trao tất cả cho Ngài đời con.