CHÚA LÊN TRỜI
Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Chúa lên trời giữa tiếng kèn trổi vang lừng. Ngàn tiếng tung hô hoà tấu không ngừng. Chúa lên trời giữa các thiên thần, giữa các tông đồ. Mừng Chúa vinh quang về với Cha Ngài trên trời.

1. Chúa xuống trần mang thân phận người và Ngài đã chết và đã sống lại Chúa nay hiển vinh lên trời để ngày sau đưa ta lên trời với Cha.

2. Những đau thương nay qua đi rồi vì đường Thánh giá nguồn sống vinh quang Chúa đã chết để sống lại Ngài xuống thế để nay lên trời hiển trị.

3. Ngước trông lên quê hương trên trời đoàn con mơ ước hạnh phúc mai sau Chúa thương đỡ nâng con hèn Ngày và đêm noi theo gương Ngài sống xưa.

4. Những gian nan trên con đường dài thử ta kiên vững mà bước theo Ngài Sống làm chứng cho Danh Ngài nhìn trời cao ta đâu hãi sợ khó nguy..