CON TIN CẬY MẾN
Huỳnh Minh Kỳ

ĐK. Lạy Chúa Giê-su từ ái nguồn mạch hồng ân giữa đời. Xin thương cho toàn thế giới qua cơn khốn khổ điêu linh. Lạy Chúa Giê-su tình yêu, con Tin Cậy Mến nơi Ngài, con nương tựa Chúa đêm ngày vì Chúa là tất cả đời con.

1. Đã bao lần con trót phản bội làm điều nghịch lại ý Chúa. Nguyện xin Chúa hãy thương tha lỗi tội ngày qua vấp phạm.

2. Chúa luôn để con biết chọn lựa mọi điều dù là lớn bé. Để con biết sống yêu thương chớ để lòng nên oán thù.

3. Mỗi khi gặp gian khó muộn phiền nhiều lần lòng thầm trách Chúa. Vì con yếu đuối mong manh khấn nguyện Ngài thương đỡ nâng.

4. Khát khao đời con muốn tìm về tựa đầu thì thầm với Chúa. Từ nay thống hối ăn năn biết cùng sẻ chia kiếp người.

5. Tháng năm đời con quá tự phụ, tự hào làm được tất cả. Giờ đây khốn khó gian nguy mới hiểu mình không đáng gì.

6. Những đau buồn nhân thế từng ngày nguyện cầu Ngài hằng cứu thoát. Dìu đưa tới bến an vui có Ngài đời con thái bình.