LƯỠI TÔI DÍNH VÀO CUỐNG HỌNG (Tv. 136)
Huỳnh Minh Kỳ


ĐK. Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến ngươi.

1. Trên bờ sông Ba-by-lon chúng tôi ngồi khóc nức nở. Trên bờ sông Ba-by-lon chúng tôi nhớ núi Si-on. Trên những cây dương liễu rất cao đứng ở nơi đó. Những cây lục huyền cầm chúng tôi treo ở trên cao.

2. Nơi này bao quân canh thúc chúng tôi rằng hãy hát mừng. Nơi này bao quân canh thúc chúng tôi tấu khúc hoan ca. Mau tấu vang câu hát hãy cung chúc ngợi ca Chúa. Hãy vui mừng hò reo hát vang giai điệu Si-on.

3. Đâu thể tôi ca khen Chúa chúng tôi ở nơi chốn khách lạ. Đâu thể tôi ca khen Chúa chúng tôi giữa chốn quê xa. Giê-ru-sa-lem hỡi nếu tôi cứ lại quên lãng. Cánh tay này bị khô nếu tôi nay lại quên ngươi.

4. Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giê-ru-sa-lem trên tất cả mọi niềm vui thỏa.