LỜI KINH DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG 2
Lm. Phong Trần

1/ Lời thì thầm bên hang đá Chúa con dâng Ngài lời kinh. Lời nguyện cầu bên hang đá Chúa con dâng Ngài trọn cuộc sống. Nguyện dâng Ngài những ưu tư, và dâng lòng con mến yêu mãi không đổi thay trọn tình yêu Chúa. Lời thì thầm bên hang đá Chúa con dâng Ngài tình con. Dù cuộc đời bao phen sóng gió bao mây mờ và bão tố. Nguyện xin được mãi yêu Ngài niềm tin luôn sắt son. Chúa ban hồng ân Giáng sinh an lành và mãi bình an.

ĐK. Lòng hân hoan con đến thờ kính Chúa vừa giáng sinh, cùng ca khen tôn vinh cùng hát khúc ca tạ ơn. Lòng hân hoan vui sướng nguyện mãi hát khen Danh Ngài. Nguyện từ nay Chúa ơi với muôn muôn loài con ca vang Danh Chúa đến muôn muôn đời.

2/ Quỳ thờ lạy ngôi Hai giáng thế với thiên thần ngợi ca. Hòa điệu đàn dâng lên khúc hát với muôn loài ngợi khen Chúa, ngợi khen tình Chúa bao la. Vì yêu trần gian thiết tha đến đem bình an bao người mong ước. Quỳ lặng thầm con chiêm ngắm Chúa với tâm tình tạ ơn. Lời cảm tạ con dâng tiến Chúa dâng xác hồn và mơ ước, tạ ơn tình Chúa yêu con. Vì yêu Ngài đã giáng sinh, giáng sinh vì con, giáng sinh cho đời được mãi bình an.