LỄ VẬT TINH TUYỀN
Trọng Nhân

ĐK. Dâng lên Chúa toàn năng. Đây lễ vật tinh tuyền bánh với rượu thơm hương. Đây lễ vật linh thiêng (Đêm đất trời giao duyên). Ngàn lời kinh yêu thương. Tựa ngàn trầm hương bay tiến dâng Chúa Thiên Đường. Hiệp cùng của lễ hy sinh chính Con Một Chúa Trời.

1. Dâng lên Chúa bánh này là bởi bao lao công. Dâng rượu nồng thơm hương từ ngàn muôn nho chín. Xin Chúa thương Chúa thương chúc lành để trở thành của lễ toàn thiêu. Tha hết bao lỗi lầm loài người đã vương mang.

2. Dâng lên Chúa xác hồn cuộc đời bao mong manh. Dâng bè bạn anh em cùng toàn dân riêng Chúa. Xin tiến dâng tiến dâng lên Ngài cả vũ trụ rạng ngời đẹp xinh. Dâng Chúa muôn ơn lành Ngài đã đoái thương ban.

3. Hương cung tiến Chúa Trời niềm cậy trông không ngơi. Đây vàng ròng tinh nguyên là lòng tin kiên vững. Xin tiến dâng tiến dâng lên Ngài cả mộc dược trọn vẹn tình yêu. Xin tiến dâng lên Ngài cùng của lễ hôm nay.