GIA ĐÌNH GƯƠNG MẪU (Lc. 2)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Đường lên Giê-ru-sa-lem gia đình đi dâng lễ Vượt Qua. Mẹ cha Giê-su lo toan vô tình quên thất lạc con trẻ. Mừng vui sau khi kiếm lại Người còn Người bình thản an nhiên. Ngồi bên tiến sĩ nghe hỏi họ tất cả rất ư thán phục.
ĐK. Xin giữ gìn gia đình đoàn con, nhiều lo toan đầy nước mắt, hằng nhìn lên gia đình gương mẫu Thánh Gia.

2. Trần gian bôn ba lo toan bao buồn vui chen lẫn từng ngày. Mẹ luôn hy sinh cho con cha khổ tâm thức từng đêm trắng. Phận con đâu hay những nhọc nhằn mà Người đã sống hy sinh. Tình yêu Thánh Thất luôn thuận hòa êm đềm sống trong an bình.

3. Cuộc sống có những khốn khó xin tình yêu Thiên Chúa đổ tràn. Vượt qua bao nhiêu thương đau đem niềm vui lấp đầy gian khó. Thành tâm yêu nhau sống thật thà trọn đời vẹn nghĩa bên nhau. Nguyện xin Thánh Thất luôn trợ lực gia đình ấm êm đêm ngày.