LẤY GÌ DÂNG CHÚA?
Đinh Công Huỳnh

1. Bàn tay con nhỏ bé biết lấy chi tiến dâng lên Ngài? Đọng trên tay giọt sương là công sức tháng năm miệt mài. Nguyện dâng lên Ngài đây những trái tim chứa chan tình yêu. Tình yêu đan kết lại tiến dâng về ngai Chúa chí tôn.

ĐK. Xin nguyện dâng Chúa (tiến dâng lên Ngài) này đây bánh rượu thơm nồng (dâng Ngài bánh thơm rượu nồng). Xin nguyện dâng (Tiến dâng lên Ngài) niềm vui, nỗi buồn, khát mong. (buồn vui với những khát mong). Xin Ngài hiệp nhất (Nguyện xin hiệp nhất) đoàn con cái nên một với Ngài. (Chúng con nên một Ngài ơi!) Qua Mình và Máu chính lương thần dưỡng nuôi đoàn con. (Vì chính Mình Máu dưỡng nuôi đoàn con).

2. Này bánh miến rượu nho kính tiến lên Chúa Vua uy quyền. Ngài ơi xin nhận cho và thánh hóa lễ vật đơn hèn. Hiệp dâng chung rượu bánh để trở nên lễ dâng hiệp thông. Vì Chiên Con hiến mình đã trở thành hy lễ cứu độ.

3. Nguyện dâng lên tòa cao những lắng lo, sướng vui trong đời. Niềm vui hay khổ đau dệt nên những khúc ca tuyệt vời. Đời con nơi trần gian với tháng năm nắng mưa Ngài ơi! Nguyện xin dâng hết tình với tấm lòng trung trinh sáng ngời.