CA VANG TÌNH YÊU CHÚA 5
Đinh Công Huỳnh


1/ Núi cao sông dài bạt ngàn non nước, nói sao cho vừa tình Ngài bao la. Tình yêu của Chúa vô biên, dựng nên trời đất uy hùng. Lút cao mây trời rừng già bát ngát, ánh trăng mơ màng trùng điệp sông sâu. Vì yêu Ngài đã tác thành, điểm tô trời đất muôn màu.

ĐK: Ca vang con ca vang tình yêu Thiên Chúa muôn đời chẳng khi phai nhạt. Yêu con yêu thương con từ muôn kiếp trước dẫu rằng đời con vô mơn.

2/ Chúa yêu con người Ngài đã xuống thế, hiến dâng thân mình chuộc tội nhân gian. Ngàn năm tình chẳng hao mòn, dù cho trần thế hững hờ. Lấy chi đáp đền tình Ngài yêu thương, bởi con thấp hèn phận người mong manh. Nguyện xin dệt khúc tri ân, ngợi khen tình Chúa nhân lành.

3/ Đến muôn đời tình Ngài kiên vững, dẫu con bao lần bạc tình vong ân. Ngài luôn rộng mở cánh tay, đợi con ngày tháng hao gầy. Chúa ơi! con nguyện một đời yêu mến, giúp con trung thành chẳng hề phôi pha. Trần gian dù lắm chông gai, lòng con nguyện mãi yêu Ngài.