ĐƯỜNG TÌNH THẬP GIÁ
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Thánh giá trên vai Chúa cất bước đi lên đồi Can-vê. Nhục nhã ê chề những bước nặng nề gánh tội nhân thế. Áo rách phơi thân thấm đôi vai con người đâu hay. Chịu những roi đòn xé nát tâm can chẳng tiếng than van.

ĐK. Đường tình thập giá Chúa chết cho con mang nhiều đớn đau. Là đường sự sống Chúa dẫn đưa con đến nguồn phúc vinh. Đường tình thập giá Chúa đã cho con ân tình ngất ngây. Để cuộc đời con có Chúa yêu thương đỡ nâng đêm ngày.

2. Ngước mắt trông lên thánh giá đau thương tim nặng tơ vương. Vì quá yêu con Chúa chết ô nhục giữa đồi hoang vắng. Máu Chúa tuôn rơi ướt đẫm đôi vai cam chịu ô nhơ. Tình Chúa vô bờ sao con dại khờ mãi sống hững hờ.

3. Chúa hỡi giúp con sám hối ăn năn xa đường u mê. Vì chính máu Ngài xóa hết lỗi lầm trót phạm năm tháng. Chúa đã yêu thương hiến trót thân mình cứu chuộc nhân gian. Nào hỡi con người có thấu ân tình rất đỗi nhiệm mầu.