GÓA PHỤ THÀNH NAIM (Lc. 7)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Bà góa nghèo nơi thành Na-im vừa mất con xót xa vô vàn. Một nỗi buồn mẹ góa con côi nào ai đâu thấu cho lòng đau? Ngài đến gần với lòng yêu thương và cảm thông nỗi đau khôn cùng. Ngài đã chạm vào xác thanh niên và anh ta bỗng nhiên chỗi dậy.

ĐK. Chúa đã chạnh lòng thương Ngài ra tay đến bên chữa lành. Chúa rất giàu tình thương hằng giúp đỡ ai người cô thân. Hãy vững một niềm tin tình yêu thương Chúa luôn đại lượng. Hỡi những người lầm than hãy cậy trông vào Chúa quan phòng.

2. Người thấu hiểu nỗi lòng nhân gian và sớt chia với ai u sầu. Nhiều bất hạnh cuộc sống hôm nay Ngài ngay bên giúp ta vượt qua. Lòng Chúa thật nhân hậu vô biên hằng xót thương những ai khốn cùng. Ngài vỗ về người sống bơ vơ cùng thông chia nỗi đau nhân loại.

3. Cuộc sống này có nhiều yếu đuối đầy khổ đau với bao khó nhọc. Nguyện xin Ngài ở mãi trong con để con luôn vững tin cậy trông. Tình yêu Ngài mang lại cho con niềm ủi an đỡ nâng tháng ngày. Tình yêu Ngài nguồn phúc vô biên đã cho con tái sinh với Ngài.