MẸ CHÚA ĐẾN VIẾNG THĂM (Lc. 1)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Hài Nhi nhảy mừng khi tai tôi nghe lời Bà chào. Bà được chúc phúc trên hết các người phụ nữ. Vì Bà đã tin lời Chúa sẽ được thực hiện.

ĐK. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Niềm tin cậy trông phó thác Chúa rất mực tín trung từ nhân. Thờ lạy Chúa là Thiên Chúa con thành tâm tin tưởng nơi Ngài. Từng ngày con tựa nương Chúa dắt dìu con theo lối đường Ngài.

2. Hãy luôn chân thành sẻ chia với tất cả yêu thương. Tình yêu đích thực luôn thông chia san sẻ vui buồn. Từng ngày cuộc sống xin Chúa dẫn con từng bước. Dù bao khó nguy lòng vẫn tín thành cùng Ngài.

3. Vững tin như Mẹ vào hồng phúc Chúa đã thương ban. Mẹ luôn đón nhận luôn vâng theo ý Ngài truyền dạy. Cùng Mẹ con sống nâng đỡ những ai cùng khốn. Và đem Chúa cho trần thế tháng ngày chờ đợi.