DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN
Nhật Minh

1. Hãy dọn đường Chúa đi, sửa đường Chúa cho thẳng ngay. Hãy lấp mọi hố sâu, hãy bạt mọi núi đồi. Hãy dọn đường Chúa đi, dọn đường Chúa đi người ơi, đường quanh co hãy dọn cho ngay, đường gập ghềnh hãy san cho bằng.

ĐK. Chúa sẽ đến đem bình an xuống trần. Chúa xuống thế gian vì yêu chúng sinh. Chúa sẽ đến đem nguồn vui ơn cứu độ. Khắp chốn thế gian đoàn con ngóng chờ. Chúa hãy đoái nghe lời con khấn xin. Chúa sẽ đến đem hạnh phúc cho toàn dân.

2. Hãy thành tâm khấn xin, để lòng trí nên sạch trong. Thống hối và thiết tha, xa lìa tội lỗi đời. Mong chờ từng phút giây, được Ngài đến bên hồn con, Ngài canh tân trí lòng con đây, được đẹp lòng Chúa Cha nhân hiền.

3. Hãy mở lòng chúng con, một tình mến yêu nồng say. Xóa hết mọi bất công, không hiềm thù chia lìa. Biết quảng đại thứ tha, người người sống trong tình Cha, lòng hăng say chính vì tha nhân, để lời Ngài đến trong mỗi người.