HÔM NAY TRỞ VỀ
Nhật Minh


1. Hôm nay trở về từ chốn u mê, thân mang tội tình chồng chất lê thê. Hôm nay trở về con mong gặp Ngài. Quyết tâm trở về tin rằng Chúa rộng lòng thương.

ĐK. Hôm nay trở về, tin rằng Ngài thương tha thứ. Hôm nay trở về tâm thành chừa lỗi ăn năn. Xin thương Chúa ơi, từ nay và mãi mãi. Trong ân tình Ngài con tìm được niềm vui.

2. Đôi chân lầm lạc một kiếp đi hoang, bao nhiêu mộng đời giờ cũng tan mây. Con xa tình Ngài đam mê trần đời. Biết bao đêm ngày một mình khóc thầm lẻ loi.

3. Quyết chí trở về dù đã bao năm, đam mê cuộc đời lạc thú xa hoa. Chúa vẫn hải hà giang tay đợi chờ. Mắt con hoen mờ con nào đáng được Ngài thương.