Ánh Sáng
Sáng tác: Loan Pham

Hãy trở nên ánh sáng, thắp tin yêu cho đời.
Hãy chiếu sáng trái đất, bằng ánh sáng yêu thương.
Hãy trở nên ánh sáng, xua đi chốn tối tăm.
Hãy chiếu sáng thế gian, bằng Tin Mừng của Chúa.

ĐK: Chiếu sáng chiếu sáng với đức khôn ngoan nhân lành.
Thắp sáng thắp sáng mãi một niềm tin son sắt.
Chiếu sáng chiếu sáng với lòng mến Chúa yêu người.
Thắp sáng thắp sáng mãi làm chứng cho tình yêu.