Nhìn và Yêu
Sáng tác: Loan Pham


ĐK: Chúa luôn nhìn con và Chúa luôn yêu mến con.
Chúa luôn nhìn con và biết con đang làm gì.
Chúa luôn yêu con và Chúa biết con lầm lỗi.
Chúa luôn nhìn con và Chúa sẵn lòng thứ tha.

1/ Lỡ bước trong tăm tối cuộc đời. Con muốn trở về với Chúa thôi.
Nhưng sao hồn con mãi chênh vênh. Chúa hỡi! xin đến cứu thoát con.

2/ Chúa biết con thơ bé dại khờ. Chúa muốn ngắm nhìn con trẻ thơ.
Nhưng sao hồn con mãi cách xa. Chúa hỡi! xin dẫn lối con về.