Thinh Lặng Để Yêu
Sáng tác: Loan Pham

1/ Thinh lặng! để yêu Giêsu. Thinh lặng! để yêu Giêsu. Thinh lặng! để nghe tiếng Chúa. Hãy yêu thương hết linh hồn. Thinh lặng! để yêu Giêsu. Thinh lặng! để yêu Giêsu. Thinh lặng! nghe Giêsu nói: Hãy yêu thương hết trí khôn.

ĐK: Yêu là yêu Giêsu,Yêu là yêu Giêsu. Yêu là yêu say đắm, yêu với trái tim nồng. Yêu là yêu Giêsu, yêu là yêu Giêsu. Yêu là yêu say đắm, yêu yêu mãi muôn đời.

2/ Thinh lặng! gửi trao con tim. Thinh lặng! gửi trao yêu thương. Thinh lặng! để nghe tiếng Chúa. Hãy dâng lên hết đau thương. Thinh lặng! gửi trao con tim. Thinh lặng! gửi trao yêu thương. Thinh lặng! nghe Giêsu nói: Hãy dâng lên hết lỗi lầm.

3/ Thinh lặng! tình yêu bay cao. Thinh lặng! bỏ quên gian lao. Thinh lặng! để nghe tiếng Chúa. Hãy hy sinh và hiến trao. Thinh lặng! nhìn nơi thâm tâm. Thinh lặng! nhìn nơi thẳm sâu. Thih lặng! nghe Giêsu nói: Hãy ăn năn chừa lỗi lầm.

4/ Thinh lặng! cầu xin ơn trên. Thinh lặng! để nghe tim ta. Thinh lặng! để nghe tiếng Chúa. Hãy vững tin Chúa yêu ta. Thinh lặng! gửi trao muôn nơi. Thinh lặng! nghe Giêsu nói: Hãy dâng lời tán dương Ngài.