KỲ CÔNG THIÊN CHÚA
Lm. Hoàng Luật

1/ Biển trời trăng sao, hoa cỏ cây muông thú đẹp xinh. Núi rừng, sinh linh, sông ngòi kia chim cá lượn bay. Thật kỳ diệu thay ai làm ra? Tuyệt vời quyền năng ôi đẹp quá! Kỳ công nhân thế đã khơi nguồn từ đâu?

ĐK. Tạ ơn Chúa đã tác sinh đất trời. Ngợi khen Chúa cao cả ôi tuyệt vời. Tình thương Chúa trãi rộng khắp nơi nơi. Quyền năng của Ngài con ca tụng mãi không ngơi.

2/ Vũ trụ mênh mông muôn kỳ công tinh tú gần xa. Đất trời bao la do bàn tay Thiên Chúa làm ra. Vạn vật cùng tôi hãy ngợi ca. Hợp lời tôn vinh chúc tụng Chúa. Ngợi khen cảm mến dâng lên lời tụng ca.

3/ Dẫu phận hư không, như tro bụi có đáng gì đâu. Chúa dựng nên con, ôi tình thương sao quá nhiệm mầu. Tình Ngài cao siêu, ôi thẳm sâu! Phàm trần hư vô sao hiểu thấu! Nguyện luôn ghi dấu, xin cúi đầu tạ ơn.