PHÊRÔ CON LÀ ĐÁ
Lm. Vũ Đình Trác

1. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con. Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời.

ĐK: Phê-rô con là Đá, Phê-rô con là Đá. Trên viên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước Sa-tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời. Con cầm buộc ai, giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con.

2. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Thiên Sai do Thiên Chúa. Thầy đến đem Phúc Âm, xây Bác Ái như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng, theo bước Thầy loan báo Nước Trời.