TÂM TÌNH MÙA CHAY
Đinh Công Huỳnh

1/ Đây mùa chay thánh đã về, nhắc nhở con thân phận yếu đuối. Tháng năm qua mê đắm tội trần, tìm về bên nhan thánh diệu vời.

ĐK. Nguyện thống hối ăn năn dốc lòng, cúi xin Ngài dủ tình xót thương. Vì tội con tháng năm chất chồng, nguyện xin Chúa thương tha lỗi lầm.

2/ Con nguyện sám hối thật lòng, quyết tránh xa con đường tội lỗi. Với ơn thiêng giúp sức mỗi ngày, tẩy sạch con nên trắng suốt đời.

3/ Thân phận yếu đuối mỏng dòn, Chúa biết con như bình dễ vỡ. Nếu con không có Chúa trợ lực, cuộc đời con sa ngã muôn vàn.

4/ Xin tình yêu Chúa dẫn đường, hãy giúp con trên đường nên thánh. Giũ đi bao tội lỗi trong đời, trở về bên Thiên Chúa nhân lành.

5/ Xin nguồn ơn thánh tuôn trào xuống những ai đêm ngày khao khát. Hỡi ai đang phiêu lãng giữa đời trở về đi bên Chúa nhân từ.