LẠY BA NGÔI
Lm. Mai Thiện

1. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con thờ, xin giúp con hoàn toàn quên mình, để được triền miên trong Chúa hưởng nguồn bình an ân phúc.

ĐK: Lạy Chúa Ki-tô, Đấng con yêu mến, vì thương con Chúa chết treo thập tự, con muốn được ngợi ca tôn vinh Ngài trong từng phút giây cuộc sống. Xin chiếm đoạt con, xin đồng hoá con, xin nhận chìm con trong tình mến Ngài. Ôi Nguồn Tình Yêu viên mãn, con xin được chôn vùi, được tan biến trong tình Ngài.

2. Lạy Ngôi Hai hằng hữu muôn đời, xin giúp con lòng thành đón nhận Lời Ngài rạng soi tăm tối, là đường về nguồn chân lý.

3. Lạy Ngôi Ba yêu mến khôn lường, xin đến trong cuộc đời con hèn, để trọn đời con tái diễn mầu nhiệm Ngôi Hai cứu thế.

4. Đường tình yêu Chúa dẫn con vào, con sẽ luôn thuộc trọn tay Ngài, cuộc đời con luôn giống Chúa, rạng ngời đời vui nhân chứng.