CHÚA YÊU THẾ GIAN
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình cho những ai tin Ngài từ đây không còn phải chết. Chúa yêu thế gian Ngài ban ơn xuống muôn vàn cho những ai tin Ngài muôn đời hưởng quê Thiên Đàng.

1. Ôi con người đã phụ tình yêu mà Chúa đã hết lòng tái tạo. Chúa yêu con người sao người đành vong ân để tấm thân Chúa phải tan nát. Hỡi người đành lòng sao phụ tình yêu Chúa hãy mau quay về chớ để thẳm sâu.

2. Ôi con người đã vì ham mê vật chất nên đem lòng phản bội. Chúa yêu con người sao người đành vô tâm làm chết đi mối tình cao quý. Hỡi người dừng lại thôi đừng gieo tan tóc sống trong hoang đàng khổ sầu muôn vàn.

3. Ôi con người vẫn còn lầm than vì chiến tranh ngục tù hoang tàn. Chúa yêu con người sao người đành gây nên cảnh trái ngang vô vàn chua xót. Hỡi người đừng chạy theo cuộc đời hư nát sẽ qua như là giấc mộng hão huyền.