LỄ DÂNG TRỌN NIỀM
Thanh Thanh

1/ Trọn niềm tin xin kính dâng Cha dẫu bao lần trơ như sỏi đá. Trọn tình yêu xin kính dâng Ngài, dẫu bao phen lênh đênh giữa đời.

ĐK. Cùng rượu bánh con tiến dâng Cha tựa trầm hương bay lên thiên tòa với tấm lòng tin yêu thiết tha. Nguyện lạy Chúa ban xuống ơn thiêng, tẩy rửa con tinh trong vẹn tuyền để hợp với lễ dâng trọn niềm.

2/ Giọt mồ hôi rơi xuống nương đồng kính dâng Ngài lao công sức sống. Trọn đời con xin kính dâng Ngài với lo toan an vui giữa đời.

3/ Đường đời luôn luôn lắm bon chen khiến bao lần tâm tư xao xuyến. Nguyện xin Thiên Chúa nhân hiền dẫn đưa con khi còn yếu hèn.